ท่านต้องการให้ ทม.อุทัยธานี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 1 )
3.45%
ด้านสาธารณูปโภค ( 9 )
31.03%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 5 )
17.24%
การบริการประชาชน ( 10 )
34.48%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
13.79%